ATEX cursus
ATEXSITE

basis | tech | uitleg


Online ATEX-cursus
voor technici


Technici en managers

gasmeter

Om ATEX-preventie goed uit te (laten) voeren, is het nodig kennis van ATEX en explosiepreventie te hebben. Dit geldt voor iedereen die meer dan ATEX-basiskennis nodig heeft zoals technici en managers.


Explosiepreventie

Deze cursus is zeer geschikt om technici in uw organisatie vlot van alle noodzakelijk informatie over explosiepreventie te voorzien. Ook is deze cursus geschikt als hercertificering.
Naast brand- en explosiepreventie zijn in deze cursus ook de belangrijkste verplichtingen uit het Arbobesluit (ATEX 153) en uit het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel (ATEX 114) opgenomen.


Tentamentraining

ATEX 95 symbool

Tentamentraining is tijdens de cursus op elk moment mogelijk. De antwoorden zijn eenvoudig met een druk op de muisknop te controleren. Deze cursus bevat een groot aantal tentamenvragen met hyperlinks naar de betreffende lesparagraaf en is een zeer goede voorbereiding op het ATEX-tentamen.


ATEX-certificaat

Elk certificaat - in PDF-formaat en ook goed leesbaar op een smartphone - is op naam gesteld en voorzien van een datum en een centraal geregistreerd volgnummer. Dit certificaat is samen met de lokale bedrijfsinstructies geldig..


E-learning lesmodules

De lesmodules bestaan uit 100 paragrafen. De online ATEX-cursus voor technici bestaat uit de volgende e-learning-lesmodules:

tagout
  1. Explosiepreventie
  2. ATEX-gevarenzones
  3. Brandbaar gas, vezels en stof
  4. Groepen en klassen
  5. Ontstekingsbronnen
  6. ATEX-preventie
  7. Ex-materiaal en -apparaten, EX-codes

Een ATEX-naslag en ATEX-poster in PDF-formaat zijn bij de cursus inbegrepen.


ATEX-bedrijfsinstructies

Naast algemene ATEX-kennis is het noodzakelijk dat de werkgever zorgt voor een specifieke lokale bedrijfsinstructie. Bedrijfsinstructies bestaan uit schriftelijke voorschriften en gedragsregels. Deze gegevens beschrijven de gevaren op eigen arbeidsplaatsen en vermelden de verplichte voorzorgsmaatregelen:

  1. Op welke plaats bestaan welke explosierisico’s?
  2. Welke arbeids- en beschermingsmiddelen moeten wanneer en waar worden gebruikt?
  3. Welke procedures etc. voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden moeten worden gevolgd?

Atex-cursus

Er is ook een ATEX-basiscursus beschikbaar.
Meer informatie over ATEX en de risico's.


Beoordelingen


Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ATEXsite.nl