ATEX cursus
ATEXSITE

home | atex


Online Atex-cursus


Veiligheidsinstructies

gasmeter

Om veiligheidsinstructies te kunnen begrijpen en gemotiveerd op te kunnen volgen, is het nodig kennis van explosiepreventie te hebben. Dit geldt voor iedere persoon die in een atex omgeving aanwezig is.


Explosiepreventie

Deze online-ATEX-basiscursus is zeer geschikt om (nieuwe) medewerkers in uw organisatie vlot van alle noodzakelijk informatie over explosiepreventie te voorzien. Ook is deze cursus geschikt als hercertificering.
Naast brand- en explosiepreventie zijn in deze cursus ook de verplichtingen uit het Arbobesluit (ATEX 153) en uit het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel (ATEX 114) in eenvoudig te begrijpen taal opgenomen.


Tentamentraining

ATEX 95 symbool

Tentamentraining is tijdens de cursus op elk moment mogelijk. De antwoorden zijn eenvoudig met een druk op de muisknop te controleren. Deze cursus bevat een groot aantal tentamenvragen met hyperlinks naar de betreffende lesparagraaf en is een zeer goede voorbereiding op het ATEX-tentamen.


ATEX-certificaat

Elk certificaat - in PDF-formaat en ook goed leesbaar op een smartphone - is op naam gesteld, voorzien van een datum en een centraal geregistreerd volgnummer. Dit certificaat is geldig onder voorwaarde dat de lokale bedrijfsinstructies gelezen en begrepen zijn.


ATEX-basiskennis

Elke medewerker moet voor werkzaamheden in een explosiegevaarlijk gebied voldoende basiskennis hebben van explosieveiligheid. Die basiskennis is universeel en kan prima via een algemene cursus worden verkregen. Iedereen die een ATEX-zone betreedt moet globaal weten:

 1. hoe explosierisico’s kunnen ontstaan en hoe deze te minimaliseren zijn;
 2. hoe de beveiligingsmaatregelen werken;
 3. wat het juiste gebruik is van die beveiligingsmaatregelen;
 4. wat de betekenis is van de belangrijkste ATEX-markeringen en veiligheidscodes.

E-learning lesmodules

De online-ATEX-basiscursus bestaat uit de volgende e-learning lesmodules:

tagout
 1. Explosiepreventie
 2. Atex-gevarenzones
 3. Brandbaar gas, vezels en stof
 4. Groepen en klassen
 5. Ontstekingsbronnen
 6. Atex-preventie
 7. Ex-materiaal -apparaten, EX-codes

Een ATEX-naslag in PDF-formaat is bij de cursus inbegrepen.


ATEX-bedrijfsinstructies

Naast de basiskennis is het noodzakelijk dat de werkgever voor een specifieke lokale bedrijfsinstructie zorgt. Bedrijfsinstructies bestaan uit schriftelijke voorschriften en gedragsregels. Deze gegevens beschrijven de gevaren op eigen arbeidsplaatsen en vermelden de verplichte voorzorgsmaatregelen:

 1. op welke plaats bestaan welke explosierisico’s;
 2. welke arbeidsmiddelen mogen worden gebruikt;
 3. welke beschermingsmiddelen moeten wanneer en waar gebruikt worden;
 4. procedures etc. voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Beoordelingen


Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ATEXsite.nl