ATEX cursus
ATEXSITE

basis | tech | uitleg


Online ATEX-basiscursus


Veiligheidsinstructies

gasmeter

Om veiligheidsinstructies te kunnen begrijpen en gemotiveerd op te kunnen volgen, is het nodig kennis van explosiepreventie te hebben. Dit geldt voor iedere persoon die in een ATEX-omgeving aanwezig is.


Explosiepreventie

Deze online-ATEX-basiscursus is zeer geschikt om (nieuwe) medewerkers in uw organisatie vlot van alle noodzakelijk informatie over explosiepreventie te voorzien. Ook is deze cursus geschikt als hercertificering.
Naast brand- en explosiepreventie zijn in deze cursus ook de verplichtingen uit het Arbobesluit (ATEX 153) en uit het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel (ATEX 114) in eenvoudig te begrijpen taal opgenomen.


Cursusinhoud

ATEX 95 symbool
 1. Explosiepreventie
 2. ATEX-gevarenzones
 3. Brandbare vloeistoffen en gassen
 4. Groepen en klassen
 5. Ontstekingsbronnen
 6. ATEX-preventie

Deze cursus bevat praktische basislessen en bestaat uit 50 paragrafen met 20 oefenvragen en antwoorden. De oefenvragen geven een goed idee van de ATEX-basistoets.


ATEX-certificaat

Elk certificaat - in PDF-formaat en ook goed leesbaar op een smartphone - is op naam gesteld en voorzien van een datum en een centraal geregistreerd volgnummer. Dit certificaat is geldig onder voorwaarde dat de lokale bedrijfsinstructies gelezen en begrepen zijn.


ATEX-basiskennis

Elke medewerker moet voor werkzaamheden in een explosiegevaarlijke omgeving voldoende basiskennis hebben van explosieveiligheid. Die basiskennis is universeel en kan prima via een algemene cursus worden verkregen. Iedereen die een ATEX-zone betreedt, moet globaal weten:

 1. hoe explosierisico’s kunnen ontstaan en hoe deze te minimaliseren zijn;
 2. hoe die beveiligingsmaatregelen op de juiste manier worden toegepast;
 3. wat de betekenis is van de belangrijkste ATEX-markeringen.

Een ATEX-naslag en ATEX-poster zijn bij de cursus inbegrepen.


ATEX-bedrijfsinstructies

tagout

Naast de basiskennis is het noodzakelijk dat de werkgever zorgt voor een specifieke lokale bedrijfsinstructie. Bedrijfsinstructies bestaan uit schriftelijke voorschriften en gedragsregels. Deze gegevens beschrijven de gevaren op eigen arbeidsplaatsen en vermelden de verplichte voorzorgsmaatregelen:

 1. Op welke plaats bestaan welke explosierisico’s?
 2. Welke arbeidsmiddelen mogen worden gebruikt?
 3. Welke beschermingsmiddelen moeten wanneer en waar worden gebruikt?
 4. Welke procedures etc. moeten worden gevolgd voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden?

Atex-cursus

Er is ook een ATEX-cursus voor technici beschikbaar.
Meer informatie over ATEX en de risico's.


Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ATEXsite.nl