start
home | cursus | esd | atex | contact

Wat is een explosie?

start | lessen | atex | brand | explosie | links


explosiegevaar

Explosiegevaar kan zich in alle bedrijven voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt en er een (onverwachte) ontstekingsbron aanwezig is. Bijvoorbeeld bij de productie of bij het bewerken van:

houtstof
 1. brandstoffen
 2. oplosmiddelen
 3. verf
 4. meel
 5. houtstof
 6. melkpoeder
 7. suiker
 8. zaagsel
 9. reinigingsmiddelen

Om explosies te kunnen voorkomen, is - om te beginnen - kennis over explosiepreventie in een mogelijk brandgevaarlijke atmosfeer erg belangrijk.


Atmosfeer

Een atmosfeer is explosiegevaarlijk als er brandbare gassen, brandbare dampen, brandbare vloeistoffen, brandbaar stof of brandbare vezels aanwezig kunnen zijn, zoals:

 1. gassen (aardgas, waterstof)
 2. vloeistofdampen (aceton, terpentine)
 3. stof (poedersuiker, meel)
 4. vezels (katoen, papier), etc.

Bedrijfstakken met explosierisico’s

Voorbeelden van bekende bedrijfstakken met explosierisico's zijn:
raffinaderijen, chemische fabrieken, elektriciteitscentrales, drukkerijen, papier- en textielindustrie, verfspuitcabines, lakstraten, waterzuiveringsinstallaties, gasbedrijven en -distributie, suikerfabrieken, houtzagerijen, afvalverwerkingsbedrijven voedingsmiddelenindustrie, graantransport en opslagsilo's, tankstations, metaalverwerkende bedrijven, farmaceutische industrie etc. etc.


Recente industriële explosies

Explosies doen zich helaas ook regelmatig voor in Nederland. Hieronder staan een aantal explosies, die de kranten haalden.

 1. 12-09-’12 - Drie explosies in de schakelruimte voor hoogspanning van de Nuoncentrale in Velsen.
 2. 21-10-’12 - Explosie in machinegebouw waterzuivering Raalte (technische mankementen en vervuiling).
 3. 08-11-’12 - Zeer zware explosie in centrale van Electrabel in Nijmegen.
 4. 04-01-’13 - Gewonden bij explosie in een groot hoogspanningsverdeelstation in Amsterdam Oost.
 5. 08-01-’13 - Explosie in een schakelkast bij RWE in Eemshaven.
 6. 21-01-’13 - Explosie en brand ProLab te Arnhem.
 7. 18-02-’13 - Explosie in mestsilo met 1,6 miljoen liter mest door roestvorming in Rijkevoort (Brabant).

Wat is een explosie?

Officieel: een explosie is een zeer snelle verbranding die zich uitbreidt over het hele brandbare mengsel waarbij druk en temperatuur plotseling stijgen.
Een explosie ontstaat als de volgende zaken in de juiste verhouding aanwezig zijn:

 1. brandstof: gas, damp of poederstof
 2. ontstekingsbron: vlam, vonk of een verhit oppervlak
 3. zuurstof: lucht

Drukgolf

Bij een explosie ontstaat altijd een snelle drukgolf. De kracht van de drukgolf is afhankelijk van de sterkte en de afstand tot de explosie. Te verwachten directe effecten, vanaf:

 1. 50 mbar: ruitbreuk, gebouwen met schade
 2. 200 mbar: muren van huizen storten in
 3. 500 mbar: huizen grotendeels vernietigd
 4. 1000 mbar: o.a. ingeklapte longen.

Indirecte gevolgen kunnen zijn: verwondingen en schade door hitte/brand, rondvliegende delen, secundaire explosies, etc. etc.


Explosiekans

De explosiekans bepaalt de soort gevarenzone waarin effectieve bescherming tegen ontsteking wordt bereikt door daar de juiste werkprocedures en het juiste ATEX-materiaal correct te gebruiken!
De ATEX-veiligheidsmaatregelen zijn uit noodzaak geboren. In de ATEX-cursus wordt zo praktisch mogelijk ingegaan op de werking van ATEX-materiaal, veiligheidprocedures en vele andere relevante aspecten.esdsite.nl

Copyright © ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.