start


Vernieuwde ESD-
vervolgcursus


Trainers en ESD-co÷rdinators

vervolgcursus

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en in stand houden van een ESD-preventiesysteem. Deze "ESD-vervolgcursus" is samen met de "ESD-cursus voor technici" een uitstekende ESD-opleiding voor docenten, trainers, technische managers en ESD-co÷rdinators.


ESD-programma

Na het met succes doorlopen van deze "ESD-vervolgcursus" zullen de opzet en het instandhouden van ESD-veiligheid door middel van het behandelde ESD-programma duidelijk zijn.
Daarbij leert u belangrijke meetmiddelen kennen en gebruiken.


Lesmodules van de ESD-vervolgcursus

 1. De bedrijfszekerheid van elektronische producten in stand houden.
 2. Thermische schade aan elektronische componenten.
 3. Consequenties van recente ESD-calamiteiten.
 4. Globale invulling ESD-kwaliteitsbeleid.
 5. Inhoud van de: ESD standard IEC 61340-5-1:2016 / ANSI ESD s20.20:2014.
 6. De voorwaarden waaraan een goed ESD-programma/plan moet voldoen.
 7. De verantwoordelijkheden op ESD-gebied voor; het management(team), de ESD-proceseigenaar, ESD-co÷rdinators, interne auditors, leidinggevers en overige medewerkers.
 8. Voorbeeld van een ESD-beleidsnota of directief.
 9. Inkoopbeleid voor elektronische componenten.
 10. Voorbeeld van een bedrijfseigen ESD-voorschrift.
 11. Audit-systematiek en prioriteiten.
 12. Geconstateerde fouten tijdens ESD-audits.

ESDPro

Practicum

 1. Meetgrenzen vaststellen aan de hand van het ESD-normdocument.
 2. Overzicht en gebruik van meetmiddelen zoals: EFM, EVM, CVM, Teraohmmeter, diverse meetprobes.
 3. Gebruik van de ESD-detector (3M).
 4. Werken met meetmiddelen in de praktijk met diverse te meten objecten.
 5. Kalibreren van de te gebruiken meetmiddelen.
 6. Oppervlakteweerstandsmetingen.
 7. Weerstandswaarde naar aarde metingen.
 8. Veldsterktemetingen.

Vooropleiding

Als vooropleiding is de (Advanced-) ESD-cursus voor technici van ESDsite of vergelijkbaar gewenst. Zie voor de gevraagde parate kennis de Advanced-ESD-cursus.


Tijdsduur

De tijdsduur van deze cursus bedraagt 2 dagdelen van max. 3 uur excl. lunch. Door vragen of (beperkte) discussies is enige uitloop mogelijk. Buiten de standaard eendaagse cursus kan er bij groepsaanvragen ook voor twee middagen of twee avonden gekozen worden.


ESD-certificaat

Het ESD-certificaat wordt toegekend na het behalen van de ESD-toets. Een (1) herexamen is kosteloos mogelijk.


Digitale naslag

Elke deelnemer krijgt na afloop van de cursus toegang tot de online digitale naslag.


Cursuskosten

De cursuskosten bedragen Ç 370,- per persoon excl. btw. incl. certificering, incl. lunch. Informeer naar de substantiŰle korting voor groepen en beschikbare lesdata!


Aanmeldingen

U kunt zich voor deze cursus telefonisch of via e-mail aanmelden. U ontvangt een uitnodiging (of offerte) retour. In verband met de registratie van het ESD-certificaat is van de deelnemer(s) nodig:

Om de ESD-cursus op de juiste doelgroepen af te stemmen weten wij ook graag wat het opleidngsniveau van de deelnemer(s) is.


ESD-trainingsoverzichtReferenties / Reviews


ESD-vervolgcursusesdsite.nl

Copyright ę ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.