start
home | cursus | nieuws | service | contact

ESD-vervolgcursus


Cursus/training:

online | basis | advanced | vervolg | her | light | QA | medisch | management | no-tech | meten

Trainers en ESD-co÷rdinators

vervolgcursus

Deze eendaagse opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en in stand houden van een ESD-preventiesysteem. Deze "ESD-vervolgcursus" is samen met de "ESD-cursus voor technici" een uitstekende ESD-opleiding voor docenten, trainers, technische managers en ESD-co÷rdinators. Na het met succes doorlopen van deze "ESD-vervolgcursus" zullen de opzet en het instandhouden van ESD-veiligheid door middel van het behandelde ESD-programma duidelijk zijn.
Daarbij leert u belangrijke meetmiddelen kennen en gebruiken.


Lessen

 1. De bedrijfszekerheid van elektronische producten in stand houden.
 2. Globale invulling ESD-kwaliteitsbeleid.
 3. Inhoud van de: ESD standard IEC 61340-5-1:2016 (requirements for an ESD control program).
 4. Overzicht van het: ESD Technical Report IEC/TR 61340-5-2 (user guide).
 5. De voorwaarden waaraan een goed ESD-programma moet voldoen.
 6. De verantwoordelijkheden op ESD-gebied voor; het management(team), de ESD-proceseigenaar, ESD-co÷rdinators, interne auditors, leidinggevers en overige medewerkers.
 7. ESD-beleidsnota of directief.
 8. Voorbeeld van een bedrijfseigen ESD-voorschrift.
 9. Audit-systematiek en prioriteiten.
 10. Geconstateerde fouten tijdens ESD-audits.

Practicum

 1. Meetgrenzen vaststellen aan de hand van het ESD-normdocument (IEC61340-5-1:2016)
 2. Overzicht en gebruik van meetmiddelen zoals: EFM, EVM, CVM, Teraohmmeter, diverse meetprobes.
 3. Werken met meetmiddelen in de praktijk met diverse te meten objecten.
 4. Kalibreren van de te gebruiken meetmiddelen.
 5. Oppervlakteweerstandsmetingen.
 6. Weerstandswaarde naar aarde metingen.
 7. Veldsterktemetingen.
 8. Valkuilen tijdens het meten.

Vooropleiding

Het recent certificaat van de (Advanced-) ESD-cursus voor technici van ESDsite of Dirksen Opleidingen is vereist.


Certificaat en naslag

Na het volgen van deze cursus wordt aan iedere deelnemer een digitale naslag verstrekt. Het ESD-certificaat wordt toegekend na het behalen van de ESD-toets.


ESD-trainingsoverzichtReferentiesESD-trainingsoverzicht


ę ESDsite . Privacyverklaring. KvK: 58973435.