start
home | cursus | esd | info | contact

Voorwaarden en verklaringen

Alg. voorwaarden van ESDsite


Cookies

Uit respect voor onze bezoekers gebruikt ESDsite geen "noodzakelijk functionele" of enige andere cookies. Uw bezoek aan onze website wordt dus niet geanalyseerd.


Klanttevredenheid

Vanzelfsprekend is het de bedoeling om onze klanten tevreden te houden en daar doen we dan ook alles aan. Een klantenrelatie stopt niet bij een cursus, een audit, of een consult. Als u achteraf nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ESDsite, ook jaren later.


"Niet goed, geld terug" - garantie

Voor alle klassikale opleidingen kunnen wij een "niet goed, geld terug" - garantie geven. Cursisten kunnen - als zij niet tevreden zijn - het lesgeld volgens de onderstaande voorwaarden terugkrijgen:


Privacyverklaring

ESDsite respecteert uw privacy en houdt zich natuurlijk aan de regels die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt.


Anti-spam-verklaring

ESDsite is tegen het versturen van ongevraagde e-mails (SPAM) en voert daarom een strikt beleid dat het niet mogelijk maakt om onze gegevens te misbruiken voor het versturen van SPAM.


Disclaimer

Alle informatie aanwezig op de esdsite.nl, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet met zekerheid worden ingestaan. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ESDsite en samenwerkende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. ESDsite behoudt zich het recht voor de verklaring op deze pagina te wijzigen.


Copyright

Copyright © 1995-. R.H. van Vliet, www.esdsite.nl, Heerlen. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Alle informatie - inclusief teksten en afbeeldingen - op deze website (www.esdsite.nl) is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van R.H. van Vliet (ESDsite).


Schriftelijke toestemming voor herpublicatie

Het is nadrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESDsite, kennis en/of informatie die op onze websites is opgeslagen of cursusmateriaal (zoals naslagwerken), te kopi ren, opnieuw te verspreiden, te publiceren in al dan niet gewijzigde vorm.


Verzoek tot herpublicatie

U kunt een verzoek tot herpublicatie van delen van de ESDsite teksten via de contactpagina aanvragen.
Bij verleende toestemming voor herpublikatie ziet de bronvermelding en link er als volgt uit:

bron: ESDsite.nl


Informatie

U kunt informatie inwinnen bij docent Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900


top

Algemene voorwaarden van ESDsite.nl


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden


2. Terminologie


3. Recht


4. Correspondentie


5. Eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, materialen en middelen berust bij ESDsite.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het aan hem toegekende gebruiksrecht voor de duur van de door ESDsite aangegeven tijd die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Rechten van derden


7. Facturen


8. Opschorting/stopzetting dienstverlening


9. Wijziging Algemene Voorwaarden


10 Uitval van lessen


11. Annuleren


12. Disclaimer


Informatie

U kunt meer informatie inwinnen bij Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900


topESDsite.nl