start


ESD-voorschrift


Is ESD een reŽel risico? Uitgebreide studies uit het verleden van grote elektronicaconcerns laten zien dat ESD-onveilig werken hoofdzakelijk latente schade veroorzaakt, die in 98% van de gevallen de eindtest ongemerkt passeert. Elk van de hieronder vermelde items heeft een bewezen positieve invloed op de ROI van ESD-preventie.


1. Uitgangpunten ESD-voorschrift

In dit ESD-voorschrift () staan de minimaal benodigde vereisten om ESD-gevoelige elektronica veilig te kunnen hanteren. Na het opzetten van een adequaat ESD-preventiesysteem kan het door ESD-schade veroorzaakte retourpercentage vrijwel tot nul worden gereduceerd.

 1. Het uitgangspunt van ESD-preventie is dat de kwaliteit en levensduur van elektronica niet mag worden verminderd door ESD (Electro Static Discharge).
 2. ESD-preventie begint met het verkrijgen van het inzicht in de ESD-gevoeligheid van de te hanteren elektronica en de mogelijke consequenties door seriematige uitval van die elektronica door ESD.
 3. Als de gegevens uit punt 1b. niet (volledig) bekend zijn verdiend het aanbeveling om tenminste alle punten uit dit (basis) ESD-voorschrift op te volgen.

2. ESD-systeem

 1. Benoem een ESD-verantwoordelijke/ESD-coŲrdinator).
 2. Borg de kwaliteit van de ESD-preventiesysteem door middel van (interne) audits.
 3. Communiceer ESD-werkregels/procedures naar iedereen die (ook incidenteel) aanwezig is in de EPA.
 4. Regel een collectieve (interne of externe) ESD-training.

3. Nulpotentiaal in de EPA

 1. Een belangrijke ESD-maatregel is om een nulpotentiaal in de EPA (ESD Protected Area) te bewerkstelligen tussen de ESD-gevoelige componenten en alle andere objecten die in contact - of zelfs maar in de nabijheid van die componenten - kunnen komen.
 2. Om elektrostatische ladingen en de bijbehorende elektrostatische velden te voorkomen of anders tijdig te verwijderen, is het aarden van alle geleidende systemen (incl. ESD-tafels en/of ESD-matten) vereist.
 3. De aanwezigheid van niet voor het werk benodigde isolators zijn niet toegestaan in de EPA.

4. Personeel in de EPA

De elektrostatische restspanning van de mens op de huid of de kleding mag in de EPA niet groter zijn dan de schadegrens van de gevoeligste component. Hierbij geldt 100 volt als maximale toegelaten grenswaarde.

 1. Mensen die zittend werken, dragen een geteste en geaarde polsband.
 2. Voor mensen die staand of lopend hun werk doen, kunnen geteste ESD-schoenen en een voldoende geleidende/geaarde vloer toereikend zijn. Tussendoor zittend werken met onbeschermde elektronica mag alleen met gebruik van een polsband.
 3. Het gebruik van een ESD-jas aan te raden in verband met de aanwezige elektrostatische velden van de "gewone" kleding.

N.B. Het gebruik van een ESD-stoel mag niet van invloed zijn op het niet naleven van bovenstaande punten.


5. Isolerende middelen in de EPA

De ESD-gevoeligheid van de te hanteren/verwerken elektronische componenten is van invloed op het niveau van de te nemen maatregelen.

 1. Alle niet voor het werk benodigde isolerende middelen moeten zoveel mogelijk uit de EPA worden geweerd.
 2. Isolerende middelen die wel voor het werk nodig zijn moeten zoveel mogelijk vervangen worden door ESD-veilige middelen.
 3. Indien het gestelde onder punt 5b. niet mogelijk is mogen de gebruikte isolerende middelen geen hoger elektrostatisch potentiaal hebben dan 125 volt indien zij zich dichter dan 2,5 cm bevinden van onbeschermde elektronica.
 4. Bij het overschrijden van de waarde gesteld in 5c., moeten er maatregelen worden getroffen om de invloed van het elektrisch potentiaal te verlagen door:
  • frictie te verminderen of door
  • luchtionisatie toe te passen en/of
  • de afstand naar de gevoelige component(en) te vergroten.

6. Geleidende middelen in de EPA

 1. Geleiders die in contact kunnen komen met gevoelige componenten, mogen geen hogere elektrostatische spanning hebben dan 35 volt.
 2. Is aarding niet mogelijk, dan moeten er maatregelen worden getroffen om de invloed van het elektrisch potentiaal te verlagen door:
  • frictie te verminderen of door
  • luchtionisatie toe te passen en/of
  • de afstand naar de gevoelige component(en) te vergroten.

7. Werkplekoppervlakken en overige middelen

 1. De weerstandswaarde voor elk werkplekoppervlak op enig punt naar aarde moet kleiner zijn dan 1 gigaohm.
 2. Ook van ESD-schoenen, hielstrips, vloeren en ESD-stoelen moet de weerstandswaarde naar een aardpunt kleiner zijn dan 1 gigaohm.
 3. De overgangsweerstand van de tip van soldeergereedschap naar aarde moet kleiner dan 2 ohm zijn.

8. ESD-verpakking

 1. Op de binnenkant (het contactvlak) van ESD-verpakking moet de oppervlakteweerstand zich tussen de 10 kilo-ohm en de 100 gigaohm bevinden.
 2. Verpakking voor gebruik buiten de EPA heeft - afhankelijk van de elektronicagevoeligheid - bij voorkeur een shielding (afschermende) of conductive (geleidende) functie.
 3. De buitenkant van de ESD-verpakking heeft bij voorkeur low tribo charging (antistatische) eigenschappen.Prioriteiten:
Verwijzing

Voor gedetailleerde informatie over het nut en de noodzaak van bovenvermelde punten kunt u een ESD-cursus volgen.


Disclaimer

De informatie vermeld op deze pagina is eigendom van ESDsite.nl. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van ESDsite.nl is niet toegestaan.
In geen geval is ESDsite.nl aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze pagina vermelde informatie.
Het gebruik van dit ESD-voorschrift is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie deze pagina.


contactpagina


esdsite.nl

Copyright © ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.