start


Nederlandstalig ESD-voorschrift


1. Inleiding ESD-voorschrift

In dit Nederlandstalig algemene ESD-basisvoorschrift staan de minimaal benodigde vereisten om ESD-gevoelige elektronica veilig te kunnen hanteren.


2. ESD-richtlijn en uitgangspunt

Het uitgangspunt van ESD-preventie is dat de kwaliteit en levensduur van elektronica niet mag worden verminderd door ESD (Electro Static Discharge). ESD-preventie begint met het verkrijgen van de juiste kennis en het inzicht in enerzijds de gevoeligheid van de te hanteren ESD-gevoelige elektronica en anderzijds de te verwachte gevolgen en de mogelijke consequenties van uitval van die elektronica. Als bovenstaande informatie niet (volledig) voorhanden is, verdient het aanbeveling om tenminste alle punten uit dit ESD-voorschrift op te volgen.


3. ROI ESD-voorschrift

Te weinig investeren in ESD-preventie is net zo onrendabel als te veel investeren. Dit ESD-voorschrift is bedoeld om met een gunstige "Return Of Investment" (normaal) ESD-gevoelige componenten te beschermen. Forse investeringen om ESD-veilig te werken met extreem gevoelige componenten - zoals reticules of reticles (chipmaskers), MRH (harddisk schrijf/leeskopjes), etc. vallen buiten de doelstelling van dit ESD-voorschrift.


4. ESD-systeem

  1. Benoem een ESD-verantwoordelijke/ESD-coördinator).
  2. Borg de kwaliteit van de ESD-preventiemiddelen (controle/checks).
  3. Communiceer ESD-werkregels/procedures.
  4. Regel een collectieve (interne of externe) ESD-training.

5. Nulpotentiaal in de EPA

Een belangrijke ESD-maatregel is om een nulpotentiaal in de EPA (ESD Protected Area) te bewerkstelligen tussen de ESD-gevoelige componenten/systemen en alle andere (geleidende) objecten die in contact kunnen komen of zelfs maar in de nabijheid van die componenten kunnen komen. Om elektrostatische ladingen en de bijbehorende elektrostatische velden te voorkomen of anders tijdig te verwijderen, is het aarden van de doorverbonden systemen vereist.


6. Personeel in de EPA

De elektrostatische restspanning van de mens op de huid of de kleding mag in de EPA niet groter zijn dan de schadegrens van de gevoeligste component. Hierbij geldt 100 volt als maximale toegelaten grenswaarde.

  1. Mensen die zittend werken, dragen een geteste en geaarde polsband.
  2. Voor mensen die staand of lopend hun werk doen, kunnen geteste ESD-schoenen en een voldoende geleidende/geaarde vloer toereikend zijn. Tussendoor zittend werken met onbeschermde elektronica mag alleen met gebruik van een polsband.
  3. Het gebruik van een ESD-jas aan te raden in verband met de aanwezige elektrostatische velden van de "gewone" kleding.

N.B. Het gebruik van een ESD-stoel mag niet van invloed zijn op het niet naleven van bovenstaande punten.


7. Isolerende middelen in de EPA

Alle niet voor het werk benodigde isolerende middelen moeten uit de EPA worden geweerd. Isolerende middelen die wel voor het werk nodig zijn, mogen geen hogere veldsterkte hebben dan 125 volt/2,5 cm indien zij zich dichter dan 2,5 cm bevinden van onbeschermde elektronica. Indien deze waarde overschreden wordt, moeten er maatregelen worden getroffen om de velden te verzwakken door frictie te verminderen of door luchtionisatie toe te passen en/of de afstand naar de gevoelige component(en) te vergroten. N.B. De ESD-gevoeligheid van de te hanteren/verwerken componenten kan van invloed zijn op de te nemen maatregelen.


8. Geleidende middelen in de EPA

Geleiders die in contact kunnen komen met gevoelige componenten, mogen geen hogere elektrostatische spanning hebben dan 35 volt. De beste remedie is en blijft aarden. Is aarding niet mogelijk, dan kan mogelijk de frictie worden verminderd en/of luchtionisatie worden gebruikt.


9. Werkplekoppervlakken en overige middelen

  1. De weerstandswaarde voor elk werkplekoppervlak op enig punt naar aarde moet kleiner zijn dan 1 gigaohm.
  2. Ook van ESD-schoenen, hielstrips, vloeren en ESD-stoelen moet de weerstandswaarde naar een aardpunt kleiner zijn dan 1 gigaohm.
  3. De overgangsweerstand van de tip van soldeergereedschap naar aarde moet kleiner dan 2 ohm zijn.

10. ESD-verpakking

Op de binnenkant (het contactvlak) van ESD-verpakking moet de oppervlakteweerstand zich tussen de 10 kilo-ohm en de 100 gigaohm bevinden. Verpakking voor gebruik buiten de EPA heeft - afhankelijk van de elektronicagevoeligheid - bij voorkeur een shielding (afschermende) of conductive (geleidende) functie. De buitenkant van de ESD-verpakking heeft bij voorkeur low tribo charging (enigszins antistatische) eigenschappen.
Verwijzing

Voor gedetailleerde informatie kunt u een ESD-cursus volgen. Ook zijn er een aantal ESD-standaards voorhanden zoals de ANSI ESD S.20.20: 2014 of de IEC/EN/NEN 61340 -5-1 en -2.


Disclaimer

De informatie vermeld op deze pagina is eigendom van ESDsite.nl. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van ESDsite.nl is niet toegestaan. In geen geval is ESDsite.nl aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze pagina vermelde informatie. Het gebruik van dit ESD-voorschrift is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie deze pagina.


contactpagina


esdsite.nl

Copyright © ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.